L'Ajuntament de Gironella destina 100.000 euros en ajudes per al Pla de Reactivació Econòmica. El proper dilluns 18 de maig l'Ajuntament de Gironella. Les ajudes formen part del Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Gironella amb el conjunt de mesures econòmiques aprovades per Ple el mes d'abril.

Podran sol·licitar la subvenció totes aquelles empreses, autònoms i professionals que tinguin l'activitat censada i ubicada al municipi que es van veure obligades, arran del Reial Decret 463/2020, del 14 de març, a suspendre la seva activitat, i en conseqüència han patit una reducció involuntària de la seva facturació.

Els interessats podran subvencionar les despeses de manteniment dels locals, serveis i centres de treball, les campanyes de promoció i màrqueting, el foment de noves activitats i nous serveis, així com les inversions per dur-les a terme, la creació de nous productes o qualsevol altre activitat, servei o inversió que correspongui a l'objecte de la convocatòria.

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi o subvenció destinada a aquesta mateixa finalitat, concedida per l'Ajuntament, o altres administracions o ens públic o privats. Les subvencions es resoldran de forma independent cadascuna i per ordre cronològic de presentació, i s'obren dos períodes de petició.

El primer, és per l'aturada de l'activitat del primer trimestre del 2020, i la segona és per l'aturada d'aquest 2n trimestre. La quantia màxima de la subvenció serà de 500€, i la mínima de 150€, per cada una de les dues finestres de petició. La presentació de la sol·licitud no dóna dret directe a l'obtenció de l'ajut.