L'Hospital Sant Bernabé de Berga reprendrà aquest proper dilluns 18 de maig l'activitat programada, de manera gradual i aplicant mesures especials. Sempre que sigui possible les visites es faran de manera telemàtica i a través de videoconsultes, i només seran presencials en aquells casos en què sigui estrictament necessari.

L'accés a l'hospital es continuarà fent per la porta nord de consultes externes i per la porta d'urgències per a l'atenció urgent.

Només podran accedir a l'hospital aquells usuaris que tinguin visita programada, i hauran de fer-ho quan faltin com a màxim 10 minuts per la visita ja que no se'ls permetrà entrar abans i evitar així que estiguin a la sala d'espera més estona de la necessària. En arribar a l'hospital, els pacients s'hauran de dirigir al taulell de l'entrada per acreditar que tenen una visita programada. No estarà permesa l'entrada als acompanyants, excepte en el cas de menors d'edat o persones dependents.

Per tal d'accedir a l'hospital, els usuaris hauran de portar mascareta i en entrar i sortir del centre hauran d'utilitzar la solució hidroalcohòlica per a rentar-se les mans, que hi haurà als diferents espais i punts d'accés. Caldrà respectar en tot moment la distància mínima de seguretat de dos metres entre persones.

Des de l'Hospital Sant Bernabé es contactarà amb totes les persones que tenien una visita programada i que es va haver d'anul·lar com a conseqüència de la crisi sanitària per tal de reprogramar-la tan bon punt sigui possible, segons han informat des del mateix hospital.