L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha licitat per un import superior als 59.700 euros la redacció del projecte constructiu de millores a l'estació d'aforament del riu Llobregat al seu pas per Berga. L'objectiu de l'actuació és millorar la connectivitat fluvial en aquest tram i facilitar el pas de fauna. Es poden presentar ofertes fins el dia 27 de maig i, un cop s'hagi adjudicat i signat el contracte, es disposarà d'un termini de set mesos per redactar el projecte.

Aquesta infraestructura, situada 1.500 metres aigua amunt de la Colònia Rosal, serveix per quantificar el cabal d'aigua que porta el riu Llobregat en aquest punt, amb l'objectiu de gestionar d'una manera adequada els recursos hídrics i controlar els possibles riscos d'inundació.

L'objectiu principal del projecte que ara ha licitat l'Agència Catalana de l'Aigua s'ha de concentrar en millorar el funcionament de l'escala de peixos existent i, per tant, serà necessari un estudi de la fauna piscícola de la zona, així com determinar les velocitats i desnivells que poden assolir les diferents espècies per franquejar l'obstacle que representa l'estació d'aforament.