El Consell Comarcal del Berguedà ha actualitzat el Reglament Orgànic amb l'objectiu d'obrir el debat sobre la gestió que exerceix l'ens comarcal.

El ple ordinari del 27 de maig va aprovar, per unanimitat, el Reglament Orgànic del Consell Comarcal del Berguedà. El document aprovat el 1988 havia quedat obsolet i aquesta actualització significa un pas més cap a la gestió oberta i transparent.

El Reglament Orgànic és una normativa a nivell comarcal que va un pas més enllà de la llei de Bases del Règim Local i que pretén definir l’organització i l’estructura del l’ens comarcal, en els seguent àmbits:

  • Regular el règim organitzatiu del Consell Comarcal
  • Regular funcionament dels òrgans comarcals
  • Definir l’Estatut dels consellers i conselleres comarcals
  • Regular les particularitats del procediment administratiu en el sí del Consell Comarcal
  • Instrumentar els procediments d’informació i participació dels municipis i de la població de la comarca

A més a més, el reglament s’adapta a la realitat actual, proporcionant nous canals de relació entre l’administració i la ciutadania. També estableix el procediment formal per a la celebració, per mitjans electrònics i telemàtics, de les sessions dels òrgans col·legiats, donant resposta a la situació de distanciament social.

Malgrat ser una normativa, el seu objetiu és obrir el debat sobre la gestió del Consell, així com reforçar els drets que té la ciutadania cap a l’administració comarcal.