El Consell Comarcal del Bergueda ha presentat tres projectes per paliar els efectes de la crisi provocada per la Covd-19. Arran de la crisi sanitària, econòmica i social, l’àrea d’atenció a les persones del Consell Comarcal del Berguedà, formada per equips bàsics i serveis especialitzats, treballa juntament amb els ajuntaments per fer front a les necessitats socials del territori.

L’ens comarcal s’ha adherit a la línia específica de finançament per a ajuntaments i consells comarcals que ha ofert la Diputació de Barcelona per fer front a les situacions d’especials vulnerabilitat, com a conseqüència de la COVID19. S’ha demanat finançament per a tres projectes, els quals posen el focus en les necessitats d’urgència social, l’accés a l’habitatge i la conciliació laboral, tot i que l’ens resta a l’espera de l’acceptació de la proposta i l’atorgació econòmica.

Concretament, s’ha presentat un projecte per ampliar l’aportació econòmica en relació al programa de prestacions socials de caràcter econòmic. Les prestacions socials tenen la finalitat d’atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos suficients. A 2020, la despesa executada fins a 31 de maig és de 38.000€. Arran del context de crisi, des de l’ens es fan pagaments cada 15 dies per millorar el benestar de les famílies.

Al mateix temps, s’ha demanat finançament per un segon projecte, el qual vol garantir l’accés a l’habitatge a través de recursos residencials temporals per atendre i prevenir l’exclusió residencial a la comarca i evitar així casos de sensellarisme.

Finalment, un tercer projecte per a la conciliació, el qual oferiria ajuts en tres direccions:

  • Ajuts per a casals i estades d’infants de 3 a 12 anys
  • Ajuts per suport escolar per a infància en risc de 3 a 14 anys, amb digitalització escolar i respir a les famílies.
  • Ajuts per a cura amb suport escolar per a infants de 0 a 12 anys per a la conciliació laboral i familiar i fins a 16 anys per a infants i adolescents amb necessitats educatives especials.

Més enllà de les peticions fetes a la Diputació, el Consell està treballant en el disseny d’un nou pla de treball COVID19, amb la voluntat que sigui compartit i treballat amb els ajuntaments i el tercer sector, per fer front a les noves situacions socials i de vulnerabilitat de la comarca.