Els professionals mèdics dels equips d'atenció primària com els del Berguedà Centre -on treballen 62 persones- són la porta d'entrada del sistema sanitari per als ciutadans. Ells han estat i es mantenen a les trinxeres contra la covid-19 , una crisi que ha suposat «un canvi de paradigma total», com explica la seva directora, Conxita Medina. Han canviat les maneres de fer les visites, s'han establert protocols estrictes, s'han creat circuits als edificis, com al del CAP de Berga, per evitar la propagació del virus. Un esforç coral i ingent.

Conxita Medina i el metge de família Carles Pedrol expliquen que «hem passat de fer les visites presencials en tot moment a fer-les a distància» i s'ha potenciat l'atenció telefònica, les consultes telemàtiques «i properament farem consultes per videoconferència». Són uns canvis que s'han fet en poques setmanes obligats per les mesures de distanciament físic per evitar la propagació del coronavirus i que han arribat per quedar-se.

«S'ha treballat per la seguretat de la població i dels sanitaris», expliquen Medina i Pedrol. Quan la crisi va començar va ser necessari establir uns protocols per evitar el contagi dels professionals i que poguessin atendre la població. Els equips de treball es van dividir: una part atenia pacients sospitosos de tenir covid-19 i la resta, els altres malalts. «Hi ha hagut un gran esforç de coordinació i hi hem involucrat els professionals per poder tirar endavant, marcant les pautes en cada moment». Tothom hi ha posat el seu granet de sorra. «Els ciutadans abans de venir al centre trucaven» i els protocols d'actuació «han anat canviat cada dia».

Ara que els ciutadans ja poden anar al seu ambulatori a Berga, s'han establert un sistemes de cribratge. A la porta, les infermeres atenen els ciutadans que hi van perquè es troben malament i els deriven al metge que correspongui. Els pacients amb símptomes susceptibles de ser covid-19 fan servir un ascensor només per a ells i les zones d'accés a les consultes estan separades per un biombo. Després de cada consulta es neteja l'estança.

També s'ha habilitat un accés al centre exclusiu per als professionals amb catifetes amb líquid desinfectant a l'entrada perquè puguin netejar-s'hi la sola de les sabates i evitar arrossegar el virus. L'aforament de les estances comunes s'ha reduït: al menjador només tres persones, als vestidors 2 o 3 persones, també s'han inutilitzat lavabos, explica Joan Torres, adjunt a la direcció. S'han anul·lat amb cintes seients de les sales de consultes perquè els usuaris estiguin ben distanciats.

Tanmateix, hi ha una cosa que no ha canviat gens. I és la vocació que senten els professionals per fer la seva feina. Una tasca que socialment els ha estat reconeguda.