Entre les diverses afectacions que ha comportat la covid-19, hi ha l'augment del volum de residus biològics de risc que han generat els centres sanitaris. En el cas de l'hospital comarcal Sant Bernabé de Berga, ha quadriplicat la freqüència de la recollida de residus biosaniatris com a conseqüència de la covid-19. Si abans de la pandèmica la recollida d'aquest tipus de deixalles es realitzava cada 15 dies, durant l'emergència sanitària s'ha fet fins a 2 vegades per setmana «l'hem quadriplicat» segons han informat fonts del centre sanitari a Regió7.

Tot i que les fonts esmentades no han pogut detallar el volum de deixalles han indicat que «ha estat enorme, derivat del número de pacients que teníem en aïllament i també del tipus d'EPIS que es feia servir, ja que la gran majoria era d'un sol ús».

Els centres sanitaris com el de Berga «estem obligats a fer una gestió i classificació dels residus segons la normativa vigent en residus sanitaris i no sanitaris». Fonts de centre han explicat que «els residus no sanitaris són assimilables als urbans i aquests no plantegen cap tipus d'exigència especial per la seva destrucció».

Els residus sanitaris «es classifiquen en 3 grups, i la covid-19 està considerat dins el Grup III: és un residu biosanitari de risc capaç de transmetre malalties infeccioses». Per aquest motiu «és necessari realitzar mesures de prevenció pel que fa al seu emmagatzematge i transport».

Els residus fruit de l'atenció a pacients malaltas per la covid-19 o sospitosos «es dipositen en doble bossa de polietilè de color groc de galga 220 que es tanca amb una brida». Després «aquestes bosses es dipositen en unes caixes especials, amb l'etiquetatge i la inscripció de residu de risc, material infecciós, que estan ubicades al magatzem final de Residus Perillosos» de l'hospital.

Aquests residus es destrueixen en unes instal·lacions especifiques a Tarragona. En cada viatge s'han carregat 90 caixes en un camió i s'han transportat 32,86 metres cúbics de residus. Fa anys que l'hospital de Berga té contractada una empresa especialitzada que té cura «d'eliminar aquest tipus de residus», els de risc biològic.

La gestió d'aquestes restes s'ha de fer seguint allò que diu el protocol elaborat pel Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, del Ministeri de Sanitat, «en la seva versió de 27/01/2020». I estan classificats «com a residus biosanitaris especials de Grup de Risc III, (classificació continguda al RD 664/97 d' Exposició agents biològics)».