La Plataforma Antiincineradora de Cercs ha presentat un recurs d'alçada contra el Govern català per haver decidit «continuar la tramitació de l'expedient de l'autorització ambiental» i alhora «desestimar la nostra sol·licitud presentada el 29 de gener del 2020».

El gener els antiplanta van demanar «declarar la no idoneïtat o la insuficiència de l'informe urbanístic municipal i consegüentment dictar resolució d'inadmissió de la sol·licitud de l'empresa Em Spain Waste & Treatment SL d'autorització ambiental per a la instal·lació» d'una planta incineradora de residus per fer energia a la vella tèrmica de Cercs.

En el seu escrit de 13 pàgines, els opositors reiteren que s'oposen a aquesta tramitació «per motius d'incompatibilitat urbanística», un fet que asseguren que hauria de comportar «posar fi al procediment administratiu i arxivar les actuacions». També adverteixen «de les possibles responsabilitats dels funcionaris o autoritats que tramitin la sol·licitud d'autorització ambiental» de la planta.