El Consell Comarcal del Berguedà ha transportat en taxi 850 treballadors de residències de gent gran de la comarca durant el període d’estat d’alarma. Davant la reducció dràstica de la mobilitat i la conseqüent reducció de l’oferta de transport públic regular en autobús fins al 33%, el servei de Transport a la Demanda ha pogut adaptar ràpidament les seves línies i horaris a les noves necessitats i s’ha mostrat útil per traslladar fins al seu lloc de feina als treballadors de serveis essencials, com cuidadores i personal assistencial de les residències de gent gran.

Des del dia 2 d’abril, moment en què es va adaptar el servei a aquest col·lectiu, s’han transportat gairebé 900 persones des de la seva localitat fins al lloc de treball i a la inversa, en aquells horaris en què aquestes treballadores no disposaven d’un servei de transport públic regular. El servei extraordinari adaptat al personal de les residències de gent gran finalitza aquest dimarts 30 de juny.

Tot i les dificultats del moment, el col·lectiu de taxistes de la comarca ha respòs satisfactòriament i ha permès garantir la mobilitat.