El 5 de juliol finalitza el termini perquè les entitats sense ànim de lucre de Berga demanin ajudes al consistori que ha creta un fons de 60.000 euros amb aquesta finalitat. Aquesta bossa es dedicarà als àmbits de la cultura, educació, esports, joventut, social, medi ambient i polítiques d'educació amb imports que van des dels 2.000 euros fins als 18.000.

Les activitats subvencionables s'hauran de fer entre l'1 de gener i el 31 de desembre del 2020 a Berga. L'import concedit per activitat «es concretarà en funció de l'aplicació dels criteris de valoració establerts en les bases reguladores de la convocatòria, i que en cap cas podrà excedir el 50% del seu cost total», segons fonts municipals.