El centre hospitalari de la comarca va estrenar el seu actual edifici l'any 1981. Des d'aleshores la gestió ha estat en mans majoritàriament de professionals homes. Fins ara només hi ha hagut una gerent, la doctora Lourdes Camp. I a partir d'ara hi haurà la segona, la també doctora Anna Forcada Arcarons.

Lourdes Camp va ser gerent del centre sanitari berguedà des del 2003 fins al 2006. En aquesta època es van abordar actuacions com l'ampliació i remodelació del servei d'urgències i els quiròfans. Després d'ella va assumir el càrrec Jordi Campo, que al seu torn va ser substituït per Ricard Bosch el 2008. L'actual gerent va ocupar el càrrec el 2010. Abans, en la dècada dels 80 i 90, van ser gerents del centre Manel Jovells, que posteriorment va ocupar la direcció general de la Fundació Altahia o l'ICS, entre altres càrrecs. També van exercir la gerència de l'hospital berguedà professionals com Joaquim Serrahima, Conray Pey i Armand Arilla.