L'Ajuntament de Cercs ha encarregat a la UPC que l'assessori per posicionar-se sobre el projecte de reconversió de l'antiga central tèrmica en una planta incineradora de residus industrials per produir energia, una iniciativa que promou l'empresa de l'empresari manresà Lluís Basiana, Em Spain& Waste and Treatment.

Aquest divendres s'ha signat el conveni que ho farà possible en un acte celebrat a la sala de plens del consistori de Cercs amb la presència de l'alcalde Jesús Calderer, la primera tinent d'alcalde Ana Isabel Rodríguez, el vicerector de Transferència de Coneixement i Innovació Jordi Berenguer de la UPC així com el professor Emèrit i doctor Enginyer Industrial Carles Riba i el director Centre d'Innovació i Tecnologia de la UPC Antonio Alvarez.

El contracte d'aquest conveni va ser aprovat per la junta de govern local de Cercs aquest dimarts. Preveu que els professionals del Laboratori del Centre de Medi Ambient (LCMA) i el grup de recerca Recuperació de Recursos i Gestió Ambiental (R2EM) de la UPC facin un estudi sobre el projecte de la planta esmentada. L'Ajuntament de Cercs pagarà 30.000 euros a la UPC per aquest treball que es preveu que estigui enllestit en 9 mesos.

Amb aquest estudi el Govern de Cercs vol disposar d'arguments contrastats per poder pronunciar-se sobre aquest projecte d'incineradora que ha generat un ampli rebuig social a la comarca.

En concret el contracte preveu que es faci un anàlisi de les vies de gestió més adequades pels residus d'acord amb els conceptes d'economia circular i la jerarquia de gestió de residus i de l'impacte atmosfèric del projecte de Cercs al territori. En concret s'estudiaran les concentracions en immissió de contaminants a causa de les emissions de la planta. Els tècnics analitzaran l'impacte atmosfèric segons les emissions previstes per l'Agència Mediambiental Europea.

«Es tindrà en compte la ubicació de la planta, l'orografia de la zona, els nivells d'emissió previstos segons la tecnologia utilitzada i la normativa actual, el càlcul de la meteorologia a escala local, i les zones urbanes més sensibles». Així mateix es farà una presa de mostres d'aire i una anàlisi química. També es definiran les zones «on es produirà un major impacte atmosfèric i, per tant , on s'hauria de monitoritzar preferentment la contaminació a l'aire per tal de fer-ne un seguiment».