L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procés per adjudicar el contracte d'obres de modernització del Polígon Industrial de La Valldan per un import d'1.029.650 euros. Aquestes obres formen part del projecte que va obtenir una subvenció d'un milió d'euros de la Diputació de Barcelona en el programa complementari de modernització de polígons de la demarcació. El projecte que surt a licitació inclou nou actuacions que impulsaran la millora de les infraestructures i els serveis del polígon, construït als anys 70 del segle passat. Destaca especialment la reurbanització completa de dos trams dels carrers Garreta i Germans Farguell, que implica la renovació completa de la calçada, els aparcaments, la vorera i l'enjardinament de les zones verdes.

A banda d'aquests dos carrers, el projecte inclou la sectorització de la xarxa d'abastament d'aigua potable, el desplegament de la xarxa d'aigua calenta procedent de la central de biomassa ubicada al mateix polígon, la canalització del tub de la fibra òptica, l'adequació i millora d'un vial per a vianants i bicicletes i la instal·lació d'un nou panell informatiu amb un directori d'empreses i de carrers.Reurbanització del carrer de Garreta i Germans Farguell

El conjunt d'actuacions més destacat del projecte és la reurbanització del carrer de Garreta, el vial principal de pujada del polígon, que es preveu renovar completament en un tram d'uns 500 metres. Les obres implicaran la completa renovació del paviment, les voreres, l'aparcament (que passarà a ser en línia, a banda i banda), l'enjardinament i l'arbrat. També es farà la canalització del tub de fibra òptica i s'adequarà el vial per a vianants i bicicletes.

La segona gran actuació inclosa en el projecte és la reurbanització del carrer Germans Farguell, situat a la part alta del polígon, en un tram d'uns 250 metres entre el camí de Can Ballús i el camí de Sant Bartomeu. Es preveu una actuació semblant a la del camí de Garreta, que implicarà la modificació total del paviment, les voreres, l'enjardinament i més places d'aparcament.

Contractació pública amb criteris mediambientals

La contractació pública d'aquest projecte també inclou polítiques mediambientals amb l'objectiu de minimitzar les emissions de diòxid de carboni en la fase d'execució de les obres. Per exemple, el projecte fa èmfasi en la reducció de la petjada de carboni. Es tracta d'un criteri que analitza les emissions produïdes pels mitjans de transport de l'aglomerat asfàltic en calent, en el recorregut realitzat des de la planta de fabricació fins a l'accés al polígon berguedà. Un altre criteri seria la reutilització del material procedent de les tasques de fresat del paviment, entre d'altres.