La Diputació de Barcelona ha realitzat el Document únic de protecció civil municipal (Dupricim) de Gironella. El document determina la planificació de tots els riscos que afecten el municipi, d'acord amb els diferents plans sectorials i específics per cadascun d'ells. Pere Fons, diputat d'Infraestructures i Espais naturals, va lliurar, ahir, el pla a l'alcalde de Gironella, David Font.

Els riscos que s'inclouen en el Pla de Protecció Civil són els riscos territorials, incendis forestals, inundacions, nevades, mercaderies perilloses, sísmic i ventades, segons fonts de la Diputació.