L'Ajuntament de Berga ha posat en marxa la campanya «Compa-nyies en xarxa» per dinamitzar i reforçar la comunicació i les relacions socials de les persones grans del municipi que han vist minvats els seus espais relacionals a causa de la covid-19. La iniciativa té com a objectiu posar les noves tecnologies a l'abast de les persones grans. Per fer-ho, s'ha creat un grup pilot per detectar les necessitats d'aquestes persones, així com per oferir eines i suport per al desenvolupament de les seves habilitats en l'entorn digital. La iniciativa ha arrencat aquest mes d'octubre amb una trobada presencial on les persones participants van compartir les experiències viscudes durant el període de confinament, van esmentar les seves necessitats i mancances a l'hora d'utilitzar les noves tecnologies -ordinadors, telèfons mòbils, tauletes, Internet, programari i aplicacions mòbils...- i van concretar en quins àmbits volien aprofundir el seu coneixement per realitzar les tasques quotidianes o tràmits amb les administracions públiques, entre d'altres. Es preveu que les properes trobades es realitzin de forma virtual perquè les persones participants puguin posar en pràctica els coneixements adquirits en l'àmbit digital. Les persones interessades a formar part d'aquest espai de trobada poden contactar amb l'àrea de Serveis Socials de l'Ajuntament de Berga.