La ZER Berguedà Centre, formada per les escoles rurals de Vilada i Borredà, ha rebut cinc nous alumnes de famílies que han optat per canviar de vida, deixar enrere la ciutat per instal·lar-se al Berguedà i apostar per un projecte escolar amb una metodologia diferent. La directora del centre, Marina Almenara, ha explicat a Regió7 que aquesta arribada de nous alumnes es deu a «una oportunitat que s'ha desencadenat pel coronavirus» i creu que el motiu principal d'aquest aterratge és per «la comoditat del poble, ja que alguna família havia verbalitzat que si ens confinaven una segona vegada estar tancat aquí és molt diferent que fer-ho a la ciutat».

La pandèmia de la covid-19 ha accelerat els plans d'aquestes famílies amb fills que ja tenien pensat canviar l'àrea metropolitana per una zona rural. La seva elecció passa per tornar a les arrels o enfortir el vincle que ja tenien amb la comarca. Segons afirma Almenara, les famílies que han arribat a la ZER Berguedà Centre ja tenien una relació amb el Berguedà. «Hem rebut gent de Barcelona, de Premià o de l'àrea metropolitana. Tots ells tenien un vincle amb els pobles. O bé tenien una segona residència o eren fills d'allà i ja tenien al cap temps enrere poder fer aquest canvi. Sempre tenien aquesta intenció de tornar al poble i aquest any amb la pandèmia van veure la oportunitat de fer-ho», afirma la directora.

Enguany, l'escola de Borredà ha rebut dos nous alumnes i la de Vilada tres. L'edat dels infants que han arribat és variada. Ha arribat una alumna de llar d'infants, un alumne de P3, una alumna de P4, una alumna de 1r i un de 3r. Amb aquestes cinc arribades, aquest curs escolar l'escola de Borredà té un total de 21 alumnes i Vilada en té 35. Aquestes xifres eren impensables fa uns anys, quan l'escola estava en risc de tancament per la falta d'alumnes. Fa cinc anys a Vilada hi havien 9 alumnes i ara n'hi ha 35; a Borredà, fa tres cursos n'hi havien 6 i ara n'hi ha 21. «Hi ha hagut moments en que pensàvem que hauríem de tancar les escoles, però en els últims anys ja estàvem una mica salvats. L'arribada d'alumnes nous a les escoles de poble és un alegria. Penso que s'ajunten diferents factors. El projecte educatiu agrada i el fet de viure en un poble també. Son famílies que opten per fer aquest canvi de vida», explica Marina Almenara.

La pandèmia ha accelerat aquesta tendència però segons afirma la directora el projecte educatiu de la ZER Berguedà Centre ha tingut un pes important per aquesta elecció. Les metodologies, l'ús de l'entorn i la natura com a una eina més per al procés d'ensenyament dels infants i els grups reduïts en aules multinivell han acabat de convèncer a aquestes famílies. «La metodologia és a través de la manipulació, l'experimentació. Aquí no tenim llibres i utilitzem l'entorn del poble», explica la directora, que afirma que els infants de primària noten el canvi d'escola, però que s'hi acaben acostumant. «Els més petits no ho noten tant, però els de primària, que ja havien anat a l'escola, s'adapten molt ràpid i els agrada el canvi. Potser els primers dies estan una mica descol·locats ja que veuen que aquesta autonomia que els hi permetem els sorprèn, però els nens son esponges i s'adapten molt bé i molt ràpid», opina Almenara.

La directora creu que aquest fenomen podria continuar i no nega que al llarg del curs puguin arribar més famílies que decideixin abandonar la ciutat i apostar per la vida rural i un aprenentatge diferent al tradicional. «Tenim matrícula viva durant tot el curs i les portes estan obertes», acaba.