L'àliga de la Patum serà sotmesa a un estudi tècnic i material que permetrà conèixer el seu estat actual. El proper dilluns, 9 de novembre, l'àliga es traslladarà al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya. L'objectiu d'aquest estudi serà conèixer el seu estat actual, així com determinar el tipus de restauració o conservació que requereix la peça. L'estudi constarà de procediments i tècniques diverses. En primer lloc, l'àliga serà introduïda en una càmera d'anòxia durant un període d'un mes. En aquest espai se li aplicarà un tractament per eliminar els microorganismes que hagi pogut acumular la peça com a conseqüència del seu ús. Un cop finalitzat el tractament, la peça serà traslladada al laboratori fotogràfic. Allà s'aplicaran diverses tècniques de fotografia científica amb llum difusa, llum ultraviolada i llum infraroja per analitzar les diferents capes. A més, es farà una radiografia de l'àliga i també de determinades parts de la peça que poden resultar interessats d'analitzar, com el punt d'unió del cap amb el cos.