L'Àliga ha abandonat aquest dilluns al matí l'exposició de la Patum al convent Sant Francesc per sotmetre's a una revisió que determinarà el seu estat. Un dels elements més identificatius de la festa berguedana ha estat traslladat al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya per ser sotmesa a un estudi tècnic i material que permetrà determinar el tipus de restauraci que requereix la peça.

La sol·licitud de l'estudi ha estat impulsada per l'àrea de Patrimoni Cultural i Museus de l'Ajuntament de Berga i es finançarà mitjançant una subvenció de 6.841 euros atorgada per l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Es tracta d'una ajuda econòmica destinada a la conservació i/o restauració de béns mobles i dels elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble.

L'estudi de l'Àliga de La Patum constarà de procediments i tècniques diverses. En primer lloc, l'Àliga serà introduïda en una càmera d'anòxia durant un període d'un mes. En aquest espai se li aplicarà un tractament que consisteix en mantenir durant un temps la fusta insectada en una atmosfera modificada, dins una cambra estanca, que substitueix l'oxigen per un gas inert com el nitrogen, per aconseguir la mort dels insectes xilògrafs i els seus ous. Per tant, es tractaria l'eliminar els microorganismes que hagi pogut acumular la peça com a conseqüència del seu ús.

Un cop finalitzat el tractament de desinsectació per anòxia, la peça serà traslladada al laboratori fotogràfic. Allà s'aplicaran diverses tècniques de fotografia científica amb llum difusa, llum ultraviolada i llum infraroja per analitzar les diferents capes de la peça. A més, es realitzarà una radiografia de l'Àliga i també en determinades parts de la peça que poden resultar interessats d'analitzar, com per exemple, el punt d'unió del cap amb el cos. Tot això es completarà amb l'obtenció de mostres que seran analitzades al laboratori i que aportaran informació sobre el nombre de capes i els materials que les composen.

L'aplicació d'aquestes tècniques d'anàlisi tindran una durada aproximada de dos mesos i el resultat de les proves determinarà si cal realitzar-hi algun tipus d'intervenció. Si la peça requerís ser restaurada, es faria a principis de 2021 per tal que l'Àliga pugui ser retornada a temps, en cas que es pogués celebrar la Patum de 2021.