L'Ajuntament de Vallcebre i la Diputació de Barcelona han treballat colze a colze durant deu anys per fomentar l'oferta d'habitatge al municipi berguedà. Ara, la Diputació ha finalitzat un treball que ha consistit en el desenvolupament de diverses estratègies per posar fi als despoblament rural. Les mesures recollides en el treball culminen una dècada de feina per part de l'Ajuntament per aconseguir habitatge assequible al municipi, amb la voluntat de recuperar població i garantir el futur del territori.

D'acord amb el treball, un dels factors clau per aturar la pèrdua de població als municipis petits de muntanya com Vallcebre és disposar d'una oferta residencial a preus adequats amb habitatges assequibles per donar resposta a la demanda interna dels joves i per atraure nova població. El document també preveu mesures de suport als petits empresaris de la construcció per crear un sector local més potent i que n'abarateixi els costos, amb propostes com la centralització de compres o la recuperació de materials, així com el desenvolupament de polítiques forestals, de planificació i especialització, juntament amb propostes d'experiències transformadores que obtinguin suport dels programes europeus.

Una altra de les línies de treball que apareixen a les estratègies és evitar un dels problemes que tenen molts municipis petits, que és el desconeixement de les línies d'ajuts públics existents a les quals es poden acollir. En aquest sentit les campanyes informatives i el suport de les administracions de segon nivell poden ser una eina clau per millorar aquest aspecte.