La situació socioeconòmica del Berguedà ja era delicada molt abans de l'actual inesperada crisi sanitària, econòmica i social, amb diversos factors dolents ja esdevinguts sistèmics, que ens col·loquen en la comarca 32 de 42 en l'índex de referència FEGP 2019 de competitivitat comarcal.

Fent del tòpic una realitat, aquesta crisi és el nostre repte i la nostra oportunitat; una oportunitat a l'alçada del repte majúscul que ens situa, ara, en la línia de sortida d'una exigent cursa contra molts i magnífics territoris competidors.

Per afrontar-ho, cal anar a l'una, cal desacomplexar-nos, cal ser ambiciosos, cal ser valents, cal ser generosos, cal el consens definitiu de tots els agents econòmics, socials i polítics del Berguedà.

Des de l'Associació Comarcal d'Empresaris del Berguedà (ACEB) apostem per definir una agenda estratègica per al període 2021-2025 que estableixi un full de ruta, una priorització de projectes a posar en marxa i la definició d'un model òptim de governança público-privat per maximitzar-ne l'eficiència, amb participació real, directa i transparent.

Avui, com a representants de l'àmbit patronal i empresarial, i amb el suport de les principals associacions empresarials sectorials del Berguedà i la complicitat d'altres associacions presents en el territori, fem pública i posem a disposició del conjunt d'agents clau de la comarca, una visió i una priorització de les accions més rellevants a emprendre.

Molts altres territoris treballen, gran part amb una molt millor posició de sortida per diversos factors, entre els quals, en alguns, perquè aquest consens ja existeix.

Estem fermament convençuts que és el nostre moment i estem conjurats a no deixar-lo passar. En contraposició, ens hauríem de resignar a ser la «Catalunya de pas» i refugi de població amb motxilla social, a la qual sovint sembla que ens han, o hem, condemnat, i això nosaltres no ho farem.

Tenim un territori privilegiat, el medi natural és un actiu i ha d'esdevenir per si sol un factor de competitivitat, que a nivell empresarial permet, alhora i complementàriament, la reincorporació a la nova «Catalunya industrial» avançada, tecnològica, sostenible i respectuosa amb l'entorn, i esdevenir referent d'un turisme sostenible i de més valor afegit.

I per sobre de tot, tenim les persones, el Berguedà ha esdevingut exportador net de talent i professionals en les darreres dècades; ho hem de revertir i fomentar l'atracció de població excel·lint com a referents de qualitat de vida.

Cal refundar les eines i mecanismes que ens han de permetre no perdre aquest dar-rer tren, parlem de generar acords, redefinir, si cal, institucions, i sobretot generar un nou model de relació i treball a curt i mitjà termini de tots els ens implicats. Ara sí.