Aquest cap de setmana, els Agents Rurals han dut a terme un total de 277 inspeccions i han posat 7 denúncies de caça al conjunt de Catalunya. Una d'aquestes ha estat al terme de Gósol «per incompliment de la resolució d'atorgant de precintes de caça major». En aquest cas, també es va comissar el cap d'un isard abatut (a la fotografia).

Fonts consultades per aquest diari han explicat que per caçar isards en una reserva de caça cal tenir un permís i pagar. En aquest cas el caçador l'acompanya un guarda de caça que vetlla perquè mati únicament la peça que se li ha assignat. Una altra manera de caçar un isard és a través de les subhastes que fan les societats de caçadors i que s'autogestionen. Abans de fer la caça s'ha d'avisar el cos d'Agents Rurals. Als isards que es maten se'ls posa un precinte (com el de la foto) al lloc de més valor de l'animal i ho fan els mateixos caçadors. Cada any els precintes són d'un color diferent.

En el cas de Gósol els caçadors no van complir els requisits establerts, segons els Agents Rurals.