El Consorci per a la Normalització Lingüística ha estrenat nou espai a Berga i s'ha traslladat a la segona planta del Casal Cívic, a la plaça de Sant Joan. D'aquesta manera, el consorci, que integra el servei local i el comarcal de català, ha abandonat els espais que ocupava a l'Àrea Social de l'Ajuntament de Berga i l'Oficina Jove del Berguedà.

El canvi d'ubicació ha estat propiciat per la cessió d'espais realitzada per l'Ajuntament de Berga per tal que el CPNL pugui disposar d'una aula per impartir els cursos de català i un despatx per a l'equip docent que permeti atendre els usuaris del centre. El nou espai del Casal Cívic ha requerit la realització d'obres d'adequació i millora consistents en la unificació de dos espais, on s'ha instal·lat parquet i també s'han pintat les parets. Aquesta sala s'utilitzarà com a despatx de l'equip docent. Pel que fa a l'aula de formació, s'ha renovat la instal·lació elèctrica, s'ha dotat de connectivitat i de l'equipament informàtic necessari i s'han fet petites reparacions per tal que l'alumnat pugui disposar d'un espai d'aprenentatge ampli, confortable i amb llum natural. Les obres de millora i adequació de l'espai han estat realitzades per l'Ajuntament de Berga en col·laboració amb el Consell Comarcal del Berguedà.

El Consorci per a la Normalització Lingüística és una administració pública formada per la Generalitat de Catalunya i 135 administracions públiques que té com a objectiu facilitar el coneixement del català i afavorir-ne l'ús en tots els àmbits. El CPNL disposa d'una xarxa territorial de 22 centres de normalització lingüística i de 146 punts d'atenció. El Centre de Normalització Lingüística Montserrat va iniciar la seva activitat a Manresa, on hi ha la seu.

El Consorci per a la Normalització Lingüística Montserrat ha adaptat l'oferta de cursos a l'actual situació de crisi sanitària. En concret, el consorci ofereix la realització de cursos de tots els nivells de català, que es porten a terme de forma presencial, semipresencial i en línia, a través d'una metodologia innovadora i dinàmica. Es tracta de cursos trimestrals que tenen una durada de 45 hores i que permeten obtenir la certificació de coneixements de català corresponent al nivell cursat.