Veïns dels blocs de pisos del polígon de la Valldan s'han queixat reiteradament en les últimes setmanes ja que afirmen que s'han comès irregularitats en les obres de modernització del polígon industrial. Segons la vintena de veïns que habiten en els dos edificis del carrer Fullaracs, 1 i 3, des del 9 d'octubre s'han realitzat «abocaments de runa sense senyalitzar» en un solar ubicat just davant dels blocs de pisos. Àngels Cabot, que ha denunciat la situació a aquest diari, afirma que la runa genera «brutícia i inseguretat», a més de provocar la presència de rates als dos edificis.

LAjuntament de Berga defensa que el projecte d'execució de l'obra de modernització del Polígon de la Valldan està totalment en regla i que l'abocament de la runa en el solar de propietat municipal és provisional. Aleix Serra, regidor d'Urbanisme del consistori berguedà, afirma a Regió7 que «tenim unes obres molt importants en execució que estan en plena marxa i a bon ritme. És un projecte seriós amb tot en regla. En aquest sentit, ens ha agafat per sorpresa tota aquesta polèmica».

Cabot explica que les runes es van abocar «sense previ avís» davant dels pisos «sense senyalitzar». Per aquest motiu, Cabot va traslladar la problemàtica al regidor del PSC Abel García, que ho va denunciar al ple municipal del passat 5 de novembre. «Aquí seguim amb les muntanyes de runa i sense cap senyalització, amb el perill que això suposa, ja que a la zona hi ha molta canalla. Les runes tenen tubs, ferros, restes del que menjaven, orina... tot un desastre, aquí no es compleix cap normativa de cap tipus», afirma Àngels Cabot.

Aleix Serra defensa que les runes de les obres s'aboquen en aquest espai de manera provisional i que en cap cas poden suposar un perill per a les persones. «En un terreny que no es feia servir, municipal, i s'hi han deixat provisionalment elements de l'obra, que són terres, enderrocs de vorera i formigó. Elements tots erms, no són materials bruts ni res que causi pudor, i a més no s'acumulen i no es poden produir esllavissades», opina. El regidor explica que es va decidir deixar la runa en aquest solar per dos motius. «Està molt a prop de l'obra i l'empresa s'estalviava desplaçaments. A més, es pretenen reutilitzar alguns elements a l'obra i per aquest motiu, com menys desplaçats estiguin, millor»

Un dels problemes que afirma Cabot que es van trobar els veïns va ser que els operaris orinaven a la parcel·la on abocaven la runa. «L'operari del camió orinava aquí. Jo m'hi vaig discutir dues vegades dient que no era lloc per orinar. La segona vegada que el vaig enxampar hi havia un operari i els hi vaig demanar si no tenien lavabos. Em va dir que tenia tota la raó. No hi havia cap lavabo», diu Cabot. Pel que fa referència a aquest tema, Serra exposa que «això a nosaltres no ens consta, segur que és mentida que no hi ha lavabos. És una obra important on hi ha desenes de persones treballant i hi ha tots els serveis, amb casetes i policlins. Si en algun moment alguna persona que estava al polígon ha anat a orinar a alguna banda, amb això no hi podem respondre, però els serveis que necessiten els treballadors a l'obra hi son tots».

Els veïns també afirmen que arran de l'abocament de runa al solar, han aparegut rates a l'interior dels edificis. «Ens han portat les rates. És el problema més greu. A part del perill que hi ha en l'abocament de runa. D'aquí a quatre dies al polígon hi haurà més rates que gent. Han entrat a dins els edificis», diu la veïna. Segons Serra, l'Ajuntament de Berga, conscient d'aquesta denúncia, va enviar els exerminadors a analitzar la situació i no van trobar cap rastre dels animals, motiu pel qual no van poder actuar. «És un espai que queda a prop de rieres i àmbits naturals, però el dipòsit de terres i enderrocs no hi hauria de tenir res a veure amb les rates. Som conscients que les obres causen molèstia, però volem que sigui el mínim possible», acaba el regidor.