L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) està duent a terme aquest dijous diverses maniobres per estudiar els beneficis dels cabals generadors a la presa de la Baells.

Aquestes actuacions consisteixen en incrementar, gradualment, la sortida d'aigua de la presa i reproduir, de manera controlada, una crescuda del riu, amb l'objectiu d'analitzar els seus efectes sobre la qualitat dels hàbitats de peixos, la morfologia del llit del riu i la capacitat d'arrossegar sediments i restes de vegetació que estan a la llera fluvial.

Aquest tipus d'actuacions, contemplades en la planificació hidrològica catalana vigent (2016-2021), es duu a terme sempre que les condicions ho permeten. Avui, l'embassament de la Baells està gairebé al 89% de la seva capacitat, amb 97 hm3, garantint amb aquests volums totes les demandes per als propers mesos. Durant la tardor de 2019 es va efectuar una maniobra de cabals generadors des de la presa, injectant sediments aigua avall de la presa per veure el seu transport durant l'avinguda i els seus beneficis per a la hidromorfologia del riu.

Les maniobres s'aprofitaran també per fer una sèrie de comprovacions tècniques als òrgans de desguàs de la presa per optimitzar la seva maniobrabilitat.

Es preveu que el cabal que s'alliberi des de la presa passi, de manera gradual, dels 3,5 m3/s a un cabal màxim de 50 m3/s durant menys de 24 hores. Després de mantenir aquest valor màxim durant unes hores, es retornarà progressivament al seu cabal habitual.

El cabal alliberat és superior a l'habitual però dins dels llindars de normalitat. Es demana als municipis que hi ha aigua avall que tinguin precaució que s'eviti accedir a la llera i a punts baixos.