L´Ajuntament de Gironella instal·larà dues estacions de bombeig d´aigües residuals al polígon de Cal Rafalet i al polígon del Camp dels Pals. Dins de la mateixa actuació es connectarà la xarxa de sanejament d´aquests dos punts industrials de la vila amb la depuradora de Cal Bassacs. Les dues millores permetran solucionar mancances de connexió i disposar de tots els serveis al dia. Aquesta actuació tindrà un cost de 271.000 euros que han estat finançats en un 70% per la Diputació de Barcelona i s´espera que estigui acabada durant el primer trimestre de l´any 2021. L´obra és la primera acció planificada del pla director de clavegueram que la Diputació ha realitzat a petició del municipi berguedà.

David Font, alcalde del municipi, ha explicat a Regió7 que «amb aquestes dues actuacions pràcticament haurem fet un 25% de tot el que ens marca el pla per els pròxims 15 anys. La resta de millores s´hauran d´anar planificant i preveient com una de les millores continues que s´han de fer aquí al municipi».

El pla director del clavegueram que la Diputació ha lliurat recentment a l´Ajuntament de Gironella ha permès al consistori conèixer al detall la xarxa del municipi i identificar quines son les necessitats de la mateixa. El pla ha servit per elaborar un inventari de tots els pous de registre i de les canonades de la xarxa, amb una descripció de les seves característiques i el seu estat de conservació, i a partir d´aquí s´ha estudiat el funcionament del clavegueram tant per temps sec com per temps de pluja i s´han fet unes propostes de millora.

L´informe de la Diputació ha detectat punts complexes que requereixen d´intervencions importants ja que segon Font «la capacitat per la qual estava dimensionat el clavegueram ara s´ha quedat petita».

La conclusió del pla és que la xarxa de clavegueram de Gironella necessita inversions per valor d´1,2 milions d´euros en un període d´actuació que va de 10 a 15 anys vista. «Aquest pla ens serveix per saber com tenim el sistema de clavegueram del municipi i ens diu quina punts febles tenim. Per tant ens posa sobre la taula quines son les actuacions de millora i ens les valora perquè l´Ajuntament ho tingui present i pugui anar realitzant actuacions d´aquest tipus», explica Font.

D´acord amb el pla director del clavegueram de la Diputació, les actuacions previstes, valorades concretament en 1.182.192 euros, permetran millorar la capacitat hidràulica de la xarxa mitjançant l´ampliació dels diàmetres de diferents col·lectors. També es milloraran les connexions a la xarxa en alta construint les dues impulsions en aquesta primera actuació als polígons industrials. A més, es construirà un sobreeixidor que millorarà el funcionament de la depuradora de Gironella.