El Consell Comarcal del Berguedà ha realitzat una formació en pràctiques restauratives a l´equip de professionals del centre d´acollida Al Amal de Puig-reig. El servei de mediació de l´ens comarcal ha executat aquesta formació a una quinzena de professionals del centre del municipi berguedà.

L´equip interdisciplinari del Centre d´Acollida per a Joves migrants sols Al Amal de Puig-reig s´ha format en les pràctiques restauratives com a eines que serveixen per prevenir i resoldre conflictes, així com per millorar la convivència entre grups de persones.

L´objectiu d´aquesta formació ha estat donar a conèixer aquesta eina pedagògica centrada en reforçar i restaurar les relacions de convivència i reparar el dany causat, creant comunitat i millorant la comunicació i la participació entre les persones del grup. Aquestes pràctiques es desenvolupen en un marc de respecte, empatia i corresponsabilització i serveixen per desenvolupar l´escolta mútua, per brindar suport i enfortir vincles. La formació s´ha dirigit a 15 professionals del centre de Puig-reig, comptant amb equip directiu i educadors, amb el suport en la gestió i organització per part de la dinamitzadora d´emancipació juvenil del Consell Comarcal del Berguedà i de la mà de l´equip del servei de mediació.

La formació va iniciar-se el passat 23 d´octubre i va finalitzar el 3 de desembre. Inicialment, estava pensada per a poder-ser fer presencialment però, a causa de les mesures de contenció de la covid-19, s´ha fet de manera virtual.