El Consell Comarcal del Berguedà ha aconseguit 87.322 euros de finançament per complementar la rehabilitació de l´edifici del Batan i Cardes de la Colònia Pons de Puig-reig.

Les obres de recuperació de l´edifici començaran l´any 2021i el pressupost total del projecte és de 280.000 euros, que es finançaran amb fons FEDER, fons de l´Ajuntament de Puig-reig i els 87.322 euros aconseguits recentment de l´OSIC (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural).

L´Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural ha resolt provisionalment la concessió d´ajuts per a l´execució d´obres de restauració i conservació d´immobles de notable valor cultural per al trienni 2020-2022. Entre els projectes que han estat dotats econòmicament hi ha el projecte de rehabilitació de l´edifici del Batan i Cardes de la Colònia Pons, a Puig-reig.

Aquesta actuació es troba també inclosa dins la subvenció del programa operatiu FEDER Catalunya 2014-2020, que suposa un total d´1.244.502,84 euros de subvenció per ser destinats a l´operació «Impuls dels recursos patrimonials al voltant de la Via Blava del Berguedà».

El ple del 26 de juny del 2019 va acceptar-ne la resolució definitiva.