Berga va portar a terme un total de 40 actuacions durant l'any 2020 en diferents voreres de carrers de la ciutat. Una bona part de les actuacions corresponen a nous guals (rampes per garantir l'accés de totes les persones a les voreres), però també s'ha fet la millora de guals existents i la pavimentació de nous trams de vorera.

En total, el consistori ha executat 37 guals repartits per diferents zones de la ciutat: Rasa dels Molins, carretera de Sant Fruitós, passeig de la Pau, carrer Comte Oliba, carrer de la Sardana, carrer del Roser, passeig de la Indústria, plaça Viladomat i Font del Ros.

D'altra banda, l'ajuntament de Berga també destaca la pavimentació de dos nous trams de vorera al carrer Pere III, a l'alçada de la Rasa dels Molins, una antiga zona de càrrega i descàrrega a l'inici del carrer del Roser i la reparació d'un tram de vorera de la plaça Viladomat, davant de les escales de la presó.

El consistori ha estudiat l'estat actual de la mobilitat adaptada, analitzant els itineraris accessibles i els punts on quedaven tallats per actuar en les zones ja esmentades en funció de les següents prioritats: crear itineraris llargs accessibles per connectar diferents barris de la ciutat, actuar en punts en els quals una petita poca inversió comportés una millora considerable, i garantir l'accés a equipaments prioritaris.

Les actuacions parteixen de l'estudi del Pla de Mobilitat Urbana de Berga, realitzat el novembre del 2012 per l'empresa Transfer Enginyeria, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona.

A més, s'han pogut portar a terme gràcies a uns plans d'ocupació que han permès a l'ajuntament de Berga la contractació de 5 persones entre el febrer i el desembre del 2020, a través de l'empresa municipal BRG, i amb el suport de la brigada municipal d'obres.