El Berguedà gaudirà de millores en el servei de deixalleries des d'aquest any. Està previst que aquest dimecres el Consell Comarcal aprovi el plec de clàusules per portar a terme la licitació de les deixalleries fixes, així com també la mòbil i la recollida de voluminosos. Les noves concessions tenen un valor de 5 milions d'euros i es faran per un període de 9 anys en total (8 anys de contracte més 1 any de pròrroga). Es tracta de la concessió amb el volum econòmic més important que farà el Consell del Berguedà aquest 2021.

El nou concurs preveu ampliar els horaris de les deixalleries fixes i el servei de la deixalleria mòbil que es presta als 31 municipis de la comarca. S'augmentarà la freqüència en les poblacions on es fa la recollida porta a porta per «garantir una millor cobertura durant els caps de setmana als municipis amb segones residències", ha exposat el conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares. En aquests casos, la deixalleria estarà oberta els diumenges. A més, a Berga estarà operativa dos dies a la setmana. Linares ha explicat que "s'ha detectat que els horaris són insuficients i determinades infraestructures també. Aquesta darrera mancança s'ha posat especialment de manifest d'ençà de l'inici de la recollida del porta a porta, a finals del 2018. En no disposar de contenidors al carrer, la població que vol separar correctament ha de dipositar els residus a la deixalleria.

D'altra banda, també s'ampliarà la recollida de voluminosos i es portarà a terme a les 31 poblacions de la comarca i també en caps de setmana. Actualment aquest servei es presta als 12 municipis que fan el porta a porta, un cop al mes i amb una furgoneta. Es preveu que les noves concessions estiguin operatives aquest 2021, un cop completada la tramitació.