La Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament de la Nou de Berguedà l'estudi de millora del pont de Cal Farré, que salva el torrent de la Nou. Aquesta estructura suporta un volum de vehicles agraris molt important i requereix d'una actualització per tal d'adequar-lo al trànsit que hi ha ara i als requeriments tècnics actuals.

El treball planteja la conservació de l'estructura que hi ha, ampliant-ne l'amplada per tal de facilitar-hi la circulació de vehicles de grans dimensions, la reparació de les biguetes que ho necessiten, i proposa la instal·lació de barreres que millorin la seguretat dels vehicles que hi circulen.

El cost total de les actuacions previstes en el treball és de 19.163 euros. L'estudi s'ha portat a terme complint els criteris de l'Agència Catalana de l'Aigua i del mateix Ajuntament.