La Policia Local de Berga ha estat sol·licitada per portar a terme 6.798 serveis durant el 2020. Aquesta xifra s'obté del programa que utilitza el cos policial per registrar els serveis realitzats durant els diferents torns. Del total de serveis requerits, es va atendre el 92,16%, mentre que el 5,66% no es va poder efectuar i el 2,19% restant correspon a serveis anul·lats.

El cap de la Policia Local, Jaume Hernández, ha apuntat que, sense el confinament, és probable que s'haguessin superat els 7.200 serveis anuals. A més, Hernández ha comentat que «la majoria dels requeriments han estat iniciats per persones que s'adrecen a les oficines de la policia o a través de trucades telefòniques».

Per la seva banda, l'alcaldessa i regidora de Governació, Montse Venturós, ha valorat positivament la introducció del programa de registre de serveis, ja que «ens permet identificar diferents problemàtiques de la ciutat i vetllar per tractar-les o abordar-les des de diferents àmbits, com per exemple el de la prevenció», va assenyalar.

Els serveis registrats es classifiquen en 6 àmbits d'actuació: seguretat ciutadana, policia administrativa, trànsit, règim intern, policia judicial i policia de proximitat. El primer àmbit, el de la seguretat ciutadana, va acaparar gairebé la meitat de serveis, el 46,62%. També s'han de destacar les categories de trànsit i policia administrativa, que van suposar el 29 i el 20% respectivament del total de serveis realitzats.

D'altra banda, la Unitat de Proximitat de la Policia, inaugurada el desembre passat per millorar la qualitat dels serveis d'assistència prestats a la ciutadania, ha completat 8 serveis fins al moment.