La reposició de cubells, bujols i contenidors als 12 municipis berguedans on es fa la recollida del porta a porta serà de pagament a partir d'aquest proper dilluns per tal d'evitar que se'n faci un mal ús.

Un cop superat amb escreix el període d'implantació del porta a porta, el Consell Comarcal ha vist necessari que les reposicions s'hagin de pagar per evitar que se'n faci un mal ús. El pagament d'aquest material ja es preveia en l'ordenança que es va aprovar al seu dia. S'havia d'haver aplicat l'1 de gener però s'ha donat un mes de marge abans d'activar-ho.

A partir del dilluns 1 de febrer, el ciutadà que necessiti un cubell, bujol o contenidor l'haurà de pagar a preu de cost. El Consell cobrarà exactament el preu de la compra pública del material que s'hagi fet en cada cas i no hi ha cap despesa extra.

El pagament s'ha de fer a través d'una transferència bancària. Un cop fet l'ingrés, els ciutadans s'hauran d'adreçar al punt d'atenció del porta a porta que els pertoqui de cada municipi i presentar el justificant de pagament abans de fer la recollida del material. Els grans productors el podran recollir al lloc habitual, a la nau del Consell Comarcal, ubicada al polígon de la Valldan.