L'Ajuntament de Puig-reig manté per a aquest 2021 la bonificació de la meitat de la quota de l'impost de béns immobles (IBI).

Tal com es recull a les ordenances fiscals, es pot sol·licitar un descompte del 50% de l'IBI en les finques on es facin obres d'instal·lació de sistemes d'aprofitament tèrmic o elèctric de l'energia provinent del sol, és a dir, de plaques fotovoltaiques, amb almenys 1,5 KW de potència instal·lada.

D'1,5 a 3 KW de potència instal·lada, la bonificació serà del 50% durant els cinc anys següents i fins arribar a un màxim de 1.000 euros.

D'altra banda, en el cas de més de 3 KW de potència instal·lada, la bonificació serà també del 50%, però durant els deu anys següents i fins que s'arribi a un màxim de 1.500 euros.