L'espai de l'antiga discoteca Menfis de Berga podria arrancar un nou cicle com a servei funerari. Aquesta és la voluntat, com a mínim, dels nous propietaris: la Funerària Ferran. Això sí, abans caldrà tirar a terra el vell edifici i aixecar-ne un de nou. En aquest sentit, l'Ajuntament organitza, des d'ahir, una consulta popular sobre la modificació del POUM en aquest intern. La redifinició de la normativa urbanística és imprescindible per portar a terme aquesta actuació.

El planejament urbanístic actual on s'ubica l'antiga discoteca obliga al manteniment de la volumetria piramidal de l'edifici i això pràcticament impossibilita que s'hi puguin desenvolupar activitats diferents a la que s'hi realitzava anteriorment. Això sí, al tractar-se de terrenys privats, el consistori pot adequar la normativa urbanística per aixecar un nou edifici amb una estructura diferent, però no determinar l'ús que ha de tenir la nova construcció.

La intenció dels propietaris novells dels terrenys és traslladar la seva funerària, a dia d'avui situada a la carretera de Ribes, a aquest nou espai, de més grans dimensions. Des de la mateixa funerària, però, destaquen que és un projecte encara embrionari i que no hi ha res decidit en ferm.

El regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Berga, Aleix Serra, explica que el consistori tindrà un paper de «facilitador» perquè vol que es rehabiliti l'espai, però assegura no tenir un especial interès amb que s'hi porti a terme una activitat en concret. Ara bé, Serra prioritza que sigui «una activitat sense contrapartides per la gent de l'entorn», i recorda que «el propietari haurà de complir les normes».

La zona de l'antiga discoteca es caracteritza, actualment, per ser un indret abandonat, vell i degradat. Les deixalles que s'amunteguen als voltants de l'edifici, l'estat cada vegada més ruïnós de la construcció, i el perímetre acordonat converteixen l'espai en un lloc força desagradable. Precisament, l'edil de l'àrea d'Urbanisme destaca que la voluntat del consistori és acabar amb «la degradació» d'aquesta zona.

Els berguedans que vulguin fer propostes i suggeriments sobre la modificació prevista han de presentar una instància genèrica. En l'apartat web «Participació ciutadana en projectes normatius» s'hi troben els documents de síntesi de les propostes, la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar, i l'enllaç al formulari d'instància genèrica per realitzar les aportacions que considerin oportunes. En la consulta hi poden participar les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d'Entitats de Berga.

Consulta per ampliar el terreny del cementiri

Tot i que són dos projectes independents, l'Ajuntament de Berga també organitza una consulta popular a la ciutadania sobre la modificació del POUM en la zona est del nucli urbà. Concretament, la intenció d'aquesta proposta és analitzar la possibilitat que els terrenys més propers al cementiri previstos per a l'ampliació de l'equipament puguin ser destinats a aquest ús d'acord amb la legislació de policia sanitària mortuòria (PSM).

Aquesta normativa contempla el conjunt d'activitats que exerceix l'Administració en la vigilància i el control sanitaris de cadàvers i restes cadavèriques, així com de cementiris i serveis i empreses funeràries.

La proposta també preveu avaluar la necessitat dels terrenys qualificats d'equipament sense ús específic situats a la zona nord del cementiri, ja que la seva ubicació i característiques topogràfiques impedeixen que es puguin considerar un emplaçament idoni per a un equipament.A més, es vol estudiar la forma d'obtenció dels terrenys mitjançant la gestió urbanística integrada o realitzant actuacions aïllades

Per realitzar aportacions i suggeriments, s'ha de seguir exactament el mateix procediment que en la consulta sobre l'espai del Menfis, i les condicions per participar-hi també són idèntiques.