Gironella disposarà d'un Consell de Salut, un òrgan que té com a objectiu oferir un espai de debat permanent al voltant dels serveis sanitaris que es presten al municipi, així com de les millores que s'hi podrien aplicar.

L'òrgan serà format per membres de l'equip de govern, de l'oposició, professionals sanitaris i representats de la ciutadania i entitats municipals, i es regeix pel reglament del Consell de Salut, aprovat en el ple del mes de novembre.

El Consell es reunirà, com a mínim, dos cops l'any en sessió ordinària. A més, també hi ha l'opció que es reuneixi de manera extraordinària si ho considera oportú la presidència o si ho sol·liciten una tercera part dels seus membres. En aquest sentit, Teresa Terricabres, regidora d'Atenció Social, comenta que «ja s'han fet diverses reunions telemàtiques per abordar algunes de les prioritats identificades, també de la pròpia pandèmia de la covid-19».