Les obres per ampliar la segona planta del Museu d'Art del Bolet de Montmajor acabaran en els propers mesos. Els treballs consisteixen en condicionar la segona planta de l'edifici com a espai polivalent perquè s'hi puguin portar a terme tallers i sessions divulgatives. Així mateix, també es facilitarà l'accés al museu a persones amb mobilitat reduïda amb la instal·lació d'un ascensor que comunicarà la primera i la segona planta.

El cost total de l'obra és de gairebé 95.000 euros, i la licitació dels treballs van anar a càrrec del Consell Comarcal. Uns 46.000 euros estan finançats pel Pla de Foment de Turisme, prop d'uns 42.000 es sufraguen mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (Feder), i els 6.000 restants els assumeix el propi Ajuntament de Montmajor.