El reglament del Consell Municipal de Festes (CMF) de Berga entrarà en funcionament en les pròximes setmanes. Es tracta d'un òrgan consultiu d'assessorament, participació i debat, sense personalitat jurídica pròpia, per tractar els temes relacionats amb les festes locals.

Les funcions d'aquest organisme se centren a formular propostes artístiques i organitzatives a la Regidoria de Festes, potenciar la participació de la ciutadania, les entitats i les associacions berguedanes i proporcionar suport logístic durant el desenvolupament de les activitats que es portin a terme.

El reglament va ser sotmès a una consulta pública prèvia per tal que la ciutadania i les entitats locals poguessin presentar aportacions i suggeriments abans que la proposta fos aprovada pel ple de la corporació el mes de desembre passat. Ara, el consistori ha obert el termini per tal que tots els col·lectius interessats a formar part del consell puguin sol·licitar la seva participació.

El Consell Municipal de Festes tindrà dos òrgans: el consell plenari i les comissions de treball. D'una banda, el consell plenari estarà format per representats polítics, personal tècnic i representants d'organitzacions, entitats i associacions econòmiques, socials, professionals, veïnals i altres col·lectius o agents implicats en l'àmbit de festes. Es reunirà trimestralment en sessió ordinària per debatre sobre l'estat del municipi en matèria de festes, així com per definir el pla de treball.

D'altra banda, es crearan comissions de treball per a cadascuna de les festes municipals. Aquestes comissions s'hauran de reunir per programar, organitzar, coordinar i avaluar tots els elements que formen part dels esdeveniments festius de la ciutat.