El treball «Els 150 anys d'història de les colònies industrials de la Conca del Llobregat», de la historiadora berguedana Rosa Serra i el també historiador i professor Albert Balcells ha rebut el Premi Estudis dins de l'edició 2021 dels premis Bonaplata. Aquests guardons estan organitzats per l'Associació del Museu de la Ciència i de la Tècnica i d'Arqueologia Industrial de Catalunya.

El Jurat del Premi Estudis ha destacat a l'hora de valorar l'obra que «es tracta d'un llibre de perspectiva històrica rigorosa i excel·lent de la història de l'extens territori de la Conca del riu». El llibre recull la vida a les colònies, i Rosa Serra és una de les millors especialistes del passat de la indústria a la vora d'aquest riu. I Albert Balcells és un dels historiadors de referència del país.

El jurat també ha destacat que «es tracta d'un recull transversal de tota la historiografia del territori que aporta com a novetat una anàlisi social ben estructurada i global. L'obra no es concentra únicament en el sector tèxtil, ja que també estudia tot el sector productiu que es desenvolupa i la temàtica social d'un territori clau en la industrialització catalana».

«L'obra -segons destaca el veredicte- aporta molta documentació de fitxes i una extensa quantitat de dades que el converteix en un referent historiogràfic per estudiosos i investigadors».

En aquesta mateixa edició s'ha atorgat un accèssit a l'obra «Construcció i reparació naval a la Barcelona industrial: Els Talleres Nuevo Vulcano», de Joan Alemany Llovera. En aquest cas, l'estudi recupera el patrimoni d'una gran empresa metal·lúrgica emblemàtica de la ciutat de Barcelona que ha perdurat més de 150 anys. L'obra és un primer estudi d'aquestes característiques que recull i sintetitza la història de la construcció i reparació naval del Port de Barcelona, mitjançant el patrimoni documental i arxivístic de Talleres Nuevo Vulcano, dipositat al Museu Marítim.

En aquesta ocasió, el Jurat també vol assenyalar el paper del Museu Marítim i el seu fons documental, arxivístic i museístic. Considera que amb aquesta nova situació s'ha demostrat que cal encetar un debat per donar més visibilitat als Museus com a contenidors de recerca i investigació, cal fer un replantejament de la seva funció dins de la societat i valorar el paper de creació de coneixement científic i divulgatiu.

Els Premis Bonaplata tenen com a finalitat premiar el interès per recuperar i difondre el patrimoni industrial de Catalunya, amb l'objectiu de sensibilitzar l'opinió pública sobre la importància del patrimoni industrial, testimoni de la nostra història.