Durant el 2020, el nombre de renovacions de gratuïtat del túnel del Cadí s'ha multiplicat per set en relació amb les del 2019 pel que fa als habitants del Berguedà. Aquesta és una de les dades destacades que recull la Memòria Anual de l'activitat realitzada pel Consell Comarcal l'any 2020. També posa en relleu, entre altres qüestions, l'augment de les tramitacions online a causa de la pandèmia.

En total, el Consell Comarcal del Berguedà ha gestionat la renovació de 5.793 abonaments de veïns i veïnes del Berguedà. L'ens ha facilitat que aquesta renovació es pogués realitzar de manera online posant a disposició un vídeo tutorial que es pot consultar al web en què s'explica detalladament quins passos s'han de seguir per fer la gestió i continuar gaudint del descompte del 100%, del quals també se'n beneficien les comarques de la Cerdanya i l'Alt Urgell.

Aquesta eina ha agafat encara més rellevància amb la irrupció de la pandèmia de la covid-19.