L'Ajuntament de Puig-reig substituirà l'actual sistema de calefacció per una caldera de biomassa per escalfar els quatre equipaments municipals situats a l'avinguda 1 d'Octubre.

El consistori ha obert la convocatòria per a la licitació de les obres de la xarxa de calor i la caldera de biomassa per al pavelló poliesportiu, l'institut de secundària, la llar d'infants i la biblioteca, edificis situats a l'avinguda 1 d'Octubre.

L'actuació consisteix en substituir l'actual consum d'energies no renovables als equipaments esmentats, utilitzades per a la producció tèrmica a les sales de calderes dels edificis, per calor procedent de biomassa. Amb aquest canvi, es preveu millorar l'eficiència energètica del conjunt i aconseguir un estalvi econòmic en el consum d'energia. El projecte preveu les instal·lacions tèrmiques de la sala de caldera de biomassa, la sitja, l'obra civil relacionada i la distribució hidràulica. El pressupost de licitació és de 390.000 euros

El projecte, el plec de clàusules i tota la informació relacionada amb la licitació es poden consultar a través del portal web de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, amb IVA inclòs, i el termini per presentar sol·licituds acaba el proper 28 d'abril.

Millores a la piscina

D'altra banda, el consistori ha iniciat les obres de millora de la piscina municipal. Les actuacions consisteixen en en la retirada del paviment existent de les platges de la piscina i en l'ampliació d'aquestes pel que fa a l'àrea oest. A més, s'instal·larà una nova dutxa i una pèrgola com les existents en aquesta nova zona. També preveuen la col·locació de noves peces de perímetre, la renovació de filtres i bombes, i la instal·lació de noves beurades.