La Diputació de Barcelona ha realitzat el pla director de clavegueram del municipi de Cercs. Aquest treball ha servit per elaborar un inventari de tots els pous de registre i de les canonades de la xarxa, amb una descripció de les seves característiques i el seu estat de conservació. A partir d'aquí s'ha estudiat el funcionament del clavegueram per temps sec i de pluja, i s'han fet unes propostes de millora.

Les actuacions previstes en el treball permetran millorar la depuració de les aigües residuals a Sant Josep. També es considera l'eliminació de dues entrades d'aigües blanques a la xarxa. Finalment, millorarà la resiliència de la xarxa en episodis de pluges intenses incrementant el diàmetre dels seus diferents col·lectors . El cost total de les obres previstes en el Pla és de 1.304.292 euros.

Els plans directors de xarxes de serveis són una eina de suport a la presa de decisions d'inversió en la millora de les xarxes de serveis d'aigua potable, enllumenat públic i clavegueram. Els treballs inclouen l'inventari de la xarxa, una diagnosi sobre el seu estat, així com propostes de millora amb les característiques tècniques, i també un pla d'etapes d'inversió a realitzar.