El proper curs escolar 2021-2022 no hi haurà les mateixes línies d'ESO en els dos instituts públics de Berga. Fins ara, tant l'Institut Serra de Noet com el Guillem de Berguedà disposaven de 3 línies, però a causa del nombre desigual de preinscripcions en els dos centres això canviarà.

De les 90 places oferides pel Serra de Noet, en la preinscripció només se'n van ocupar 49. En canvi, a l'Institut Guillem de Berga la xifra de preinscrits va superar les places oferides. Davant d'aquesta circumstància, el Departament d'Educació ha decidit retirar una línia als primers i donar-la a l'altre centre.

Aquesta decisió ha causat un fort malestar a l'Institut Serra de Noet, ja que consideren que l'excedent d'alumnes preinscrits al Gullem de Berguedà es podria haver reubicat al seu institut. Segons exposa el mateix centre en un comunicat, la Generalitat ha justificat aquesta mesura amb l'argument que es vol «primar la lliure elecció de centre educatiu per part de les famílies».

Les noves instal·lacions de l'Institut Serra de Noet es van estrenar just ara fa dos anys. En aquest sentit, el centre considera que s'estan desaprofitant i recorda que la Generalitat va realitzar-hi una inversió de 4,5 milions d'euros. A més, defensa que és «un cas greu de malbaratament de fons i recursos públics» tenint en compte que els costos de manteniment de l'edifici, sufragats pel Departament d'Educació, són de 120.000 euros independentment de l'ús que se'n realitzi.

L'institut també lamenta que la Generalitat «ha perdut l'oportunitat de reduir les ràtios fent un repartiment equitatiu d'alumnes entre els espais de la seva titularitat, millorant així la qualitat de l'educació pública, en l'àmbit pedagògic i en la salut pública».

Una altra de les queixes que es detalla en el comunicat és sobre els procediments seguits pel Departament d'Educació en la comunicació amb el centre. L'institut recrimina a la Generalitat que es negui a donar una resposta oficial per escrit, i que es limiti a comunicar les decisions oralment.

Precisament, en una de les primeres comunicacions a través d'aquesta fórmula, el Departament hauria assegurat que el centre «oferiria batxillerat i cicles formatius, en acabar la seva primera promoció quart d'ESO». Aquesta via de comunicació «ha continuat sempre que el centre ha demanat a l'administració pública poder oferir aquests ensenyaments», explica l'institut.

La problemàtica de no disposar de batxillerat es presenta -des del centre- com una de les principals causes de la baixa xifra de preinscripcions. «La impossibilitat de continuar els estudis de batxillerat en el mateix centre on s'ha cursat l'ESO va en perjudici de l'alumnat que ha hagut de renunciar a seguir amb el projecte educatiu i es nega a les famílies el dret de lliure elecció de centre», reivindica l'institut equiparant aquesta circumstància amb les raons esgrimides per la Generalitat per retirar-l'hi una línia d'ESO.