L'Ajuntament de Berga ha iniciat el procés d'adjudicació del contracte de subministrament i instal·lació de finestres d'alumini a l'escola Santa Eulàlia. Es tracta d'una actuació realitzada pel consistori berguedà amb la col·laboració del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que consistirà en la renovació de les actuals finestres metàl·liques de vidre senzill de l'equipament educatiu, per un import total de 122.797,67 euros.

L'actuació preveu la substitució de les antigues finestres metàl·liques amb vidre senzill, per l'estat obsolet que presenten i la seva baixa eficiència energètica. Això comporta problemes de pont tèrmic a l'interior de les dependències de l'equipament, filtracions d'aigua durant els episodis de pluja i mancances de seguretat per l'estat de la fusteria i els vidres que conformen les finestres. La renovació de les finestres ha de permetre una millora ambiental motivada per la reducció de la despesa de consum energètic i l'augment del confort de l'alumnat del centre.

Les persones naturals i jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins al dissabte 15 de maig a les 23.59 hores. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l'obertura. Les empreses licitadores hauran d'acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte.

La mesa de contractació estarà formada per un president, tres vocals i un secretari, i avaluarà totes les propostes per tal d'escollir l'oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació. La informació referent a la licitació del contracte es pot consultar a la web de l'Ajuntament.