Berga vol flexibilitzar la venda no sedentària del mercat setmanal i autoritzar que també es pugui instal·lar els dilluns si les restriccions originades per la pandèmia de la covid-19 ho impedeixen durant els dissabtes, el dia habitual de mercat. L’horari seria de 9 del matí a 2 del migdia.

L’autorització, però, només s’aplicaria a les parades de productes afectades per les restriccions d’activitat vigents en el moment de celebració del mercat. En canvi, la resta de parades seguirien fent mercat el dissabte. A part de causes relacionades amb el coronavirus, el consistori també contempla qualsevol altra situació extraordinària com a raó de pes per traslladar el mercat als dilluns.

La regidora de Comerç de l’Ajuntament de Berga, Roser Rifà, ha explicat a Regió7 que és una mesura que es treballa des de que estava vigent la prohibició en aquest àmbit durant els caps de setmana, però ha recordat que «són expedients i procediments legals lents» per justificar que no es plantegi fins ara, quan l’evolució de la pandèmia és força més favorable.

L’Ajuntament de Berga ha obert un període de consulta pública perquè els veïns i veïnes i les entitats puguin realitzar les seves aportacions sobre la modificació de l’ordenança. Les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga poden fer aportacions i suggeriments presentant una instància genèrica.

En l’apartat web «Participació ciutadana en projectes normatius» es poden consultar els documents de síntesi de les propostes, la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar, així com l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes.

Un cop hagi finalitzat el període de consulta pública prèvia, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes -tractades de forma anònima-, i la valoració per part de la comissió d’estudi sobre la seva incorporació al projecte en qüestió.