El tercer Tastet de Dades BCN Smart Rural, titulat Terres que alimenten, revel·la que el Berguedà és la comarca de la província de Barcelona que disposa de més capacitat d’alimentar la seva població amb productes locals, amb 34.916 hectàrees de terres disponibles i un grau d’autosuficiència alimentària del 255%.

És seguit pel Moianès, amb 9.270 hectàrees de conreus i un grau d’autosuficiència del 195%. Precisament, aquestes són les dues comarques de menys població de la demarcació.

A més, a nivell municipal, també ocupa la primera posició una població berguedana. Sant Jaume de Frontanyà, amb tan sols 30 habitants, té la capacitat més gran d’alimentar els seus veïns amb aliments produïts localment.

De fet, podria alimentar unes 2.000 persones, però només n’hi viuen 30, amb la qual cosa, el seu índex d’autosuficiència general és del 6,750%. El municipi disposa sobretot de conreus de secà, però però no produeix suficients hortalisses i fruita dolça per abastir la població amb aliments frescos.

Pel que fa a la superfície de conreus en secà, Montmajor ocupa el segon lloc, amb una superfície de 3,286 hectàrees i 467 veïns, i té un índex d’autosuficiència en productes de secà del 2,162%. En aquest àmbit, la primera posició és per Sant Mateu de Bages, amb 3,320 hectàrees disponibles i 607 veïns. Això li proporciona un grau d’autosuficiència en cereals i llegums del 1,684%.

Per a l’obtenció d’aquestes dades, els autors de l’informe Terres que alimenten han analitzat les dades de consum d’aliments a Catalunya. A partir d’aquí, han calculat quina és la dotació de sòl agrícola per habitant a la demarcació de Barcelona, tant a escala municipal com comarcal, i l’han comparat amb els indicadors disponibles a nivell de la resta de Catalunya.

L’anàlisi de les dades generals posa de manifest que la demarcació de Barcelona segueix sent terra pagesa, però, a l’hora d’abastir els seus ciutadans amb aliments de proximitat, es veu afectada per l’alta densitat demogràfica al territori.

Els Tastets de Dades BCN Smart Rural són un nou format de comunicació que busca enriquir el context geogràfic de l’estratègia BCN Smart Rural.