L’Agència de Desenvolupament ha acabat el condicionament d’un tram de 20 quilòmetres del Camí dels Bons Homes (GR 107), entre el Santuari de Queralt i Gósol, i la variant per BTTs ( GR 107.1) que passa per Bonner.

Aquest manteniment del camí té un caire més profund i estructural, amb una perspectiva a llarg termini, a diferència de l’actuació que s’havia portat a terme l’any anterior, quan es van realitzar actuacions d’urgència.

Les actuacions d’enguany s’han centrat en construir trencaaigües en molts trams per evitar l’erosió, en l’arranjament d’esglaons de pedra i feines diverses de recuperació de l’estructura dels camins. D’altra banda, també s’ha millorat la senyalització vertical del camí en tot el tram del Berguedà. En aquest cas, s’han retirat i renovat banderoles deteriorades, s’han afegit suports i banderoles que faltaven, s’han col·locat adhesius i s’han retirat banderoles que no eren útils.