L’Ajuntament de Berga ha posat a licitació les obres de reurbanització del tram de la ronda Moreta entre el carrer Barcelona i la plaça de la Creu, que s'espera que estiguin enllestides al llarg de la tardor. Aquest tram es transformarà en una via de plataforma única amb un sol sentit de circulació per als vehicles, donant protagonisme als vianants en un espai que ara presenta unes de les voreres més estretes de la ciutat. El pressupost de la licitació és de 318.908,78 € (IVA inclòs) i el termini d’execució és de 2 mesos i mig.

Aquest projecte, fins ara la inversió més gran licitada enguany per l’Ajuntament de Berga, permetrà actuar en un àmbit de més de 1.000 m2 i resoldrà un dels principals problemes històrics de mobilitat al centre de la ciutat. Justament la cruïlla entre la ronda Moreta, la ronda Queralt i la plaça de la Creu és un dels accessos principals a peu cap al carrer Major, però avui presenta espai insuficient per als vianants i passos no adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, a part de fer una ciutat amb espais de mobilitat més segurs i més pensats per als vianants, un dels objectius de l’actuació és dinamitzar comercialment la zona afavorint la connexió entre l’eix comercial del passeig de la Pau amb el del carrer Major amb la creació d’un carrer més espaiós, còmode i atractiu que facilitarà els desplaçaments a peu.

Transformació de l’antiga carretera

Fins al 2019 la titularitat de les antigues carreteres que creuen la ciutat (carretera de Solsona, carretera de Sant Fruitós, carrer del Roser, carretera de Ribes i la pròpia ronda Moreta) era de la Generalitat, fet que dificultava les actuacions de manteniment i aquest tipus d’inversions per a la millora de la mobilitat. Un cop rebut l’esperat traspàs el maig del 2019, l’Ajuntament de Berga pot fer actuacions en aquestes vies que amb el pas dels anys han deixat de tenir l’ús de carretera per convertir-se en carrers.

Millores a les xarxes de sanejament i reg

El mateix projecte inclou la renovació de les xarxes de clavegueram i de reg que presenten problemes d’estanqueïtat en diversos trams propers. Concretament, les actuacions en el clavegueram es faran en un total de 215 metres lineals de la xarxa de clavegueram i reg dels carrers dels Banys, el carrer Maixerí i la pròpia ronda Moreta.

Diverses fonts de finançament

Poc més de la meitat de l’import de l’obra provindrà del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), subvenció de la Generalitat concedida a l’Ajuntament de Berga l’any 2020. També es compta amb una aportació la Diputació de Barcelona per a actuacions derivades del Pla de Mobilitat i amb fons propis del consistori berguedà.

Criteris d'adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import, es consideraran criteris ambientals (millores del ferm, perímetre de l’arbrat o reutilització de materials), tècnics (recuperació de peces de llamborda i vorada o termini de la garantia) i tecnològics (quadre d’enllumenat).

Presentació d’ofertes

Les persones naturals i/o jurídiques interessades en concórrer al concurs poden presentar les ofertes fins a les 23:59 h del dijous, 12 d’agost. La presentació serà mitjançant Sobre Digital, que garanteix la confidencialitat del seu contingut fins al moment de l’obertura. Les empreses licitadores hauran d’acreditar la seva solvència econòmica, tècnica i professional per optar a la contractació del projecte. La Mesa de contractació estarà formada per un president/a, tres vocals i un secretari/a i avaluarà totes les propostes per tal d’escollir l’oferta que resulti més adequada i avantatjosa per a la licitació.