L’Ajuntament de Berga transformarà un tram de la ronda Moreta -entre el carrer Barcelona i la plaça de la Creu -en un sentit únic de circulació per als vehicles i on es donarà més protagonisme als vianants. Es tracta d’un punt que encara avui presenta un espai molt limitat per als ciutadans i és poc accessible.

Concretament, el sentit de circulació serà per als vehicles que es dirigeixin cap a la Plaça de la Creu. Això suposa, d’altra banda, que des del Passeig de la Pau no es podrà anar fins al Passeig de la Indústria i que es canviarà de sentit de circulació el carrer Barcelona -és a dir, passarà a ser per als vehicles que es dirigeixen cap a la ronda Moreta.

L’Ajuntament de Berga ha posat a licitació les obres de reurbanització de la zona, que duraran uns dos mesos i mig i es preveu que estiguin enllestides durant aquesta tardor. El pressupost de la licitació és d’uns 318.908,78 € (IVA inclòs).

Poc més de la meitat de l’import de l’obra provindrà del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), subvenció de la Generalitat concedida a l’Ajuntament de Berga l’any 2020. També es compta amb una aportació de la Diputació de Barcelona per a actuacions derivades del Pla de Mobilitat i amb fons propis del consistori berguedà.

De fet, aquest projecte és la inversió més gran licitada enguany per l’Ajuntament de Berga i també la més elevada que permetrà actuar en un àmbit de més de 1.000 m2 i resoldrà un dels principals problemes històrics de mobilitat al centre de la ciutat. Justament la cruïlla entre la ronda Moreta, la ronda Queralt i la plaça de la Creu és un dels accessos principals a peu cap al carrer Major, però avui presenta espai insuficient per als vianants i passos no adaptats per a persones amb mobilitat reduïda.

En aquest sentit, a part de fer una ciutat amb espais de mobilitat més segurs i més pensats per als vianants, un dels objectius de l’actuació és dinamitzar comercialment la zona afavorint la connexió entre l’eix comercial del passeig de la Pau amb el del carrer Major amb la creació d’un carrer més espaiós, còmode i atractiu que facilitarà els desplaçaments a peu.

Titularitat de carreteres

Fins a l’any 2019 la titularitat de les antigues carreteres que creuen la ciutat (carretera de Solsona, carretera de Sant Fruitós, carrer del Roser, carretera de Ribes i la pròpia ronda Moreta) era de la Generalitat, aquest fet dificultava les actuacions de manteniment i aquest tipus d’inversions per a la millora de la mobilitat.

Un cop rebut l’esperat traspàs el maig del 2019, l’Ajuntament de Berga pot fer actuacions en aquestes vies que, amb el pas dels anys, han deixat de tenir l’ús de carretera per convertir-se en carrers.

Millores en el sanejament i reg

El mateix projecte inclou la renovació de les xarxes de clavegueram i de reg que presenten problemes d’estanquitat en diversos trams propers. Les actuacions es faran en un total de 215 metres lineals de la xarxa de clavegueram i reg dels carrers dels Banys i Maixerí i la pròpia ronda Moreta.

Criteris d’adjudicació

L’adjudicació del contracte es farà tenint en compte la millor relació qualitat-preu. A banda de l’import, es consideraran criteris ambientals (millores del ferm, perímetre de l’arbrat o reutilització de materials), tècnics (recuperació de peces de llamborda i vorada o termini de la garantia) i tecnològics (quadre d’enllumenat).