L’Ajuntament de Gironella té continua fent passes per adquirir un pis per a destinar-lo a lloguer social, incorporar un vehicle ecològic per al servei d'obres municipal i avançar en les obres del nou espai de coworking de Viladomiu Nou. Ahir, en el ple municipal, els vots de l'equip de govern van permetre aprovar una modificació de crèdits per invertir 402.931,01 euros en projectes aquest tres projectes i altres que s'han programat per aquest mateix 2021.

David Font, alcalde de Gironella, assegura que “aquestes actuacions compten amb subvencions per un total de 232.000€, i 170.000€ amb una previsió de suplement de crèdit, pendent del tancament de l’exercici anterior”.

L'espai de coworking ja té taxes

Un altre punt de l’ordre del dia va ser l’aprovació de les taxes de l’espai de coworking, que oscil·laran entre 10€ i 100€ amb quotes diàries, setmanals o mensuals i en funció de les hores d’ús de l’equipament. Lluís Vall va explicar que hi podran treballar simultàniament fins a 8 persones emprenedores, i l’espai disposarà de dues sales de reunions completament equipades, un despatx, i una zona d’office – coffee break.

Nou reglament de La Llar i aprovades les festes locals

El ple també va aprovar el nou reglament del Casal Cívic “La Llar”, la incorporació d’una retribució i dedicació a temps parcial del 75% de jornada a alcaldia amb una retribució equiparable aproximadament al sou dels equips tècnics de l’Ajuntament, i les festes locals de l’any 2022 que seran el 25 d’abril, Sant Marc, i el 16 d’agost, Sant Roc, dues dates amb significat al municipi.

Al torn de precs i preguntes, Albert Xoy, cap de l’oposició, va traslladar les queixes d’alguns veïns sobre un nou habitatge turístic.