L’Ajuntament de Berga vol actualitzar els estatuts del Patronat de la Patum per adaptar-los a la normativa de participació ciutadana. Ahir va posar en marxa una consulta oberta a la ciutadania com a pas previ per modificar el reglament. En aquesta revisió també es proposa un canvi de nom de l’ens, que passaria a anomenar-se Consell Municipal de la Patum. La Junta General del Patronat de La Patum va acordar el mes de juliol en sessió ordinària iniciar el procediment per elaborar el nou reglament.

Des que s’extingeix el Patronat Municipal de la Patum, l’any 2017, aquest deixa de ser un organisme autònom municipal i passa a ser un òrgan formal de participació. En aquest sentit, els actuals estatuts del Patronat de la Patum inclouen alguns articles que no són propis d’un òrgan formal de participació, com per exemple l’article 2, sobre el patrimoni adscrit a l’entitat, o l’article 14, sobre els fons de l’entitat, entre d’altres.

L’Ajuntament de Berga va aprovar el Reglament de Participació Ciutadana l’any 2018, el qual regula la definició, l’acord de creació, les funcions, la composició i el funcionament dels òrgans formals de participació. Aquest reglament es va elaborar d’acord amb la normativa vigent de participació ciutadana d’àmbit estatal i català.

La regidora de Patum, Roser Valverde, ha afegit a Regió7 que es tractarà d’un òrgan de naturalesa similar al Consell de Festes -per exemple- i que la consulta prèvia s’ha de fer en crear de nou el reglament. Tot i aquests canvis, el futur Consell seguirà estant format per els mateixos membres que ara estan al patronat.

Consulta prèvia

Els veïns de la ciutat poden fer les seves aportacions sobre l’elaboració del reglament des d’ahir fins el proper 29 de setembre. En l’apartat web Participació ciutadana en projectes normatius es pot consultar la informació sobre els objectius, la necessitat i els problemes que es preveuen solucionar i l’enllaç al formulari d’instància genèrica per realitzar les aportacions que es considerin oportunes. Hi poden participar les persones majors de 16 anys i les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre Municipal d’Entitats de Berga.

Un cop finalitzat el període de consulta, s’elaborarà un informe de retorn en què s’inclouran totes les aportacions i propostes rebudes i la valoració sobre la seva incorporació al projecte en qüestió per part de la comissió d’estudi formada per representants polítics i personal tècnic municipal. Aquest document es publicarà en l’apartat ja mencionat amb anterioritat per posar-lo a l’abast de qualsevol persona interessada en la matèria tractada.